Russia-Woman PTY LTD FÖRTROENDE POLICY

Russia-Woman.net website (“the Website”) ägs och opereras av företaget beskrivet i postering 1 av Förteckningen till denna Privatlivspolicyn ("Företaget", "vi", "vår","oss"). Denna Privatlivspolicy betecknar företagets policys relaterat till insamling och användandet din personliga information medans du använder websidan.
 
1. PRIVATLIV

Företaget är engagerat i att beskydda användarnas privatliv. Vi förstår att besökare och användare av websidan är bekymrade angående sitt privatliv, och konfidentialiteten och säkerheten angående information som ges.

2. INNSAMLING AV INFORMATION

2.1 Alla användare

När användare (inkluderat icke-medlemsanvändare) besöker websidan, kommer våra servrar automatiskt att registrera information om användaren av websidan för statistik så som:

(a) typ av webläsare använt;

(b) den refererande URL adressen;

(c) IP adressen;

(d) antal och vilka slags sidor du sett på;

(e) datum och tid för besöken; och

(f) den utgående URL.

Denna information som vi sparar om dig är inte personlig information, och i alla fall, förblir annonym. Vi blandar inte annonym information med annan personlig information såvida du inte registrerat dig som en medlem eller loggat in som medlem under tiden använt. Därmed, om du inte identifierat dig själv på websidan, som att registrera dig som medlem eller loggat in som en medlem, kan vi inte binda ditt användande av websidan till dig personligen.

2.2 Medlemmar

Under registrering som en medlem samlar vi information om dig för att kunna ge dig alla fördelar av medlemskapet. Vi samalr icke-identifierande information likadan som Personlig Information från dig direkt när du först registrerar dig och också tid till tid därefter om du tillför oss med mer information.

Personlig Information som kan samlas in av företaget inkluderar, utan begränsning:

(a) hela ditt namn;

(b) din e-mail adress;

(c) din bostadsadress;

(d) telefonnummer;

(e) en bild av dig.

Annan information som samlas in av företaget, som både kan och inte kan bli sett på som Personlig Information inkluderar, utan begränsning:

(f) din ålder;

(g) ditt yrke;

(h) en beskrivning av ditt utseende

2.3 Syfte

Vi skall endast samla personlig information som är nödvändigt för våra ändamål.

2.4 Lagliga Medel

Vi ska endast samla personlig information med lagliga och rättvisa medel och ej i någon orimlig eller oresonlig väg.

2.5 Kungörelse

När det är praktiskt att göra det, när eller innan vi samlar personlig information från dig, vill vi göra di fullständigt uppmärksam på detta:

(a) våran identitet och hur du kontaktar oss;

(b) faktumet att individer kan få tillgång till informationen;

(c) anledningen till varför informationen är insamlad;

(d) mottagaren som vi vanligtvis visar informationen för;

(e) lagar som kräver särskilld information att bli insamlad; och

(f) huvudkonsekvenserna för den individuella om alla eller delar av informationen inte är uppgiven.

2.6 Insamling från dig endast

När det är rimligt eller praktiskt att göra det, ska vi anstränga oss för att endast samla information från dig.

2.7 Notis till dig

När vi samlar information om dig från andra tar vi i bruk rimliga steg för att säkra att du har blivit uppmärksam om punkterna listade i klausul 2.5 ovanför såvida efter vår åsikt, att göra dig uppmärksam på dessa sakerna skulle utgöra ett seriöst hot till livet eller hälsan för någon.

2.8 Cookies

Vi använder "cookies" som tillåter oss att övervaka trafikmönstren och betjäna dig mer effektivt när du besöker websidan igen. En cookie identifierar inte dig personligen, men den identifierar din dator. Du kan ställa in din webläsare för att förhindra cookies eller ge dig en notering när du mottar en cookie och ge dig chansen att antingen acceptera eller avfärda den varje gång. Om du förhindrar cookies kan det hända att du inte får tillgång till vissa områden eller funktioner på våran websida.

3. ANVÄNDNING OCH OFFENTLIGGÖRING

3.1 Offentliggöring

Vi kommer endast att offentliggöra personlig information i samförstånd med denna policy.

3.2 Underordnad Föresats

Vi kommer inte att använda eller offentliggöra information och dig för en underordnad föresats såvida inte:

(a) båda följande gäller:

(i) den Underordnade föresatsen är besläktad till den Överordnade föresatsen och om informationen är Sensitiv information, att den underordnade föresats är direkt relaterad till till den överordnade föresatsen, och

(ii) du kommer rimligtvis förvänta oss att att använda eller offentliggöra informationen till den underordnade föresatsen; eller

(b) du har gett tillåtelse till användandet eller offentliggörandet; eller

(c) om informationen inte är Sensitiv Information och användandet av informationen är för den underordnade föresatsen om direkt marknadsföring:

(i) det är inte praktiskt för oss att söka tillåtelse från dig för det spedifika användandetdet; och

(ii) vi har valt att inte debitera dig för att ge effekt på din förfrågan om att inte motta direkt marknadsföring kommunikation; och

(iii) du har inte skickat en förfrågan till oss om att inte motta direkt marknadsförings kommunikation; och

(iv) i varje direkt marknadsföringskommunikation med dig har vi gjort dig uppmärksam om eller framstält en notis om att du kan uttrycka din önskan om att inte motta direkt marknadföringskommunikation; och

(v) varje skriftlig direkt direkt marknadf;ringskommunikation med dig från oss till digspecificerar våran affärsadress, vårat telefonnummer eller våran e-mail adress där vi kan bli kontaktade direkt; eller

(d) vi har rimlig anledning till att tro att användning eller offentliggöring är nödvändigt för att minimera eller förhindra:

(i) omedelbar eller förestående trubbel till en individs liv, hälsa eller säkerhet; eller

(ii) seriöst trubbel till allmän hälsa eller allmän säkerhet;

(e) vi har anledning att misstänka att olaglig aktivitet är involverat, och vi använder eller offentliggör den personliga profilen som en nödvändig del av våran efterforskning av saken, eller för att rapportera problemen till andra relevanta personer eller myndigheter; eller

(f) användandet eller offentliggörandet av informationen är förpliktat eller autoriserat av eller under lag;

(g) vi har relevant anledning att tro att offentliggörandet är rimligtvis nödvändigt för en eller fler av följande av eller på vägnar av polisen eller andra myndigheter:

(i) förhindring, upptäckt, undersökning, rättsförföljning eller straff av kriminella aktiviteter, lagbrott som pålägger ett straff eller en sanktion eller brott av en föreskriven lag;

(ii) hanhavelsen av lagar relaterat till konfiskering av utbyte av kriminalitet;

(iii) skydd av offentlig tillgång;

(iv) förhindring, upptäckt. undersökning eller korrigering av seriös opassande uppförsel eller beskriven uppförsel;

(v) förberedelse för eller betjäning av procedurer för rättsak eller implementering av order från domstol.

4. DATA KVALITET

Vi vil ta i bruk alle rimelige steg for å sikre at Informasjonen vi samler, bruker eller offentliggjør er nøyaktig, komplett og oppdatert.

5. DATA KVALITET

5.1 Kvalitet

Vi tar alla nödvändiga steg för att försäkra att informationen som vi samlar in, använder eller lämnar ut är ökta, korrekt och uppdaterad.

5.2 Steg vi tar i användning

För att beskydda informationen kommer vi:

(a) ta i användning regler och system för att förhindra otillåten tillgång till våra lokaler och säkra behållare för lagring av pappperbaserad personlig information;

(b) ta i användningn regler och system för att skydda våra datasystem och nätverk för lagring, behandling och överföring av personlig information och från otillåten tillgång, modifiering och visning;

(c) vi skyddar kommunikationer via dataöverföring inklusive e-mail och röstöverföringar från avskärmning och förhindra inbrott i vårat datanätverk;

(d) vi tar i användning personliga förhållningsregler för att begränsa tillgången till den personliga informationen bortsett från autoriserade godkända godkända för uppgiften för att minimera säkerhetsriskerna till våra informationsteknologisystem;
och andra säkerhetsförhållningsregler som vi betraktar som rimliga.

5.3 Förstörande av information

Vi tar i användning rimliga steg för att förstöra eller ta bort identifierande detaljer från personlig information på en säker väg om det inte längre är nödvändigt för någon anledning.

6. ÖPPENHET

6.1 Uppge Policy

Vikommer att göra en kopia av denna policyn tillgänglig för alla personer som frågar efter den.

6.2 Kontakta Oss

Du kan kontakta oss angående kontaktinformationen som är specificerad i förteckningen för att fråga om informationen vi håller tillsammans med dig, och korrigera informationen (tillsammans med klusul 7).

7. TILLGÅNG OCH KORRIGERING

7.1 Tillgang till Information

Vi ger dig tillgång till informationen sparad av oss i relation med dig, bortsett från i den grad att:

(a) i det fallet att personlig information annat än hälsoinformation, att ge tillgång kommer utgöra en seriös och förestående fara för livet eller hälsan för någon individ; eller

(b) i tillfälle av hälsoinformationen, att ge tillgång skulle utgöra seriös fara för livet eller hälsan för någon individ; eller

(c) att ge tillgång skule ha en orimlig inverkan till en annan idivid; eller

(d) förfrågan om tillgång är betydelselös eller irriterande; eller

(e) Informationen är i förbindelse med existerande eller framtida juridiska processer mellan oss och dig och informationen kommer inte att vara tillgänglig i processen och upptäckten av de juridiska procrdurerna; eller

(f) att ge tillgång skulle avslöja våra intentioner i samband med förhandlingar med dig på ett sådant sätt att de vill ha inflytande på de förhandlingarna; eller

(g) att ge tillgång vore olagligt; eller

(h) att neka tillgång är rimligt eller autoriserat under lag; eller

(i) att ge tillgång vill troligen ha inflytande på en efterforskning av möjlig olaglig aktivitet; eller

(j) att ge tillgång vill helt klart ha inflytande på:

(i) förhindrande, upptäckt, efterforskning, att sätta stopp eller straff för kriminella handlingar, lagbrott som kräver ett straff eller en sanktion eller brott mot en föreskriven lag; eller

(ii) handhavelse av lagar i relation med konfiskering och utbyte av kriminalitet; eller

(iii) skyddande av offentlig tillgång; eller

(iv) förhindrande, upptäckt, efterforskning eller korrigering av seriös opassand uppförsel eller beskriven uppförsel; eller

(v) förberedelse för eller betjäning av procedurer för rättssak eller implementering av order från domstol av eller på vägar av polisen eller en annan byrå, eller

(k) en byrå som utför en laglig säkerhetsfunktion ber oss om att inte tillgång till informationen grundat på att ge tillgång kan skada säkerheten i Australien.

7.2 Efterfrågan för tillgång

För att fråga om tillgång till informationen sparad av oss om dig, måste du kontakta oss genom att använda kontaktinformationen sum uppges i förteckningen, efter det kommer vi att kontakta dig inom 14 dagar från det att vi mottar din förfrågan, och vi vill då antingen ge dig informationen, eller meddela dig om när vi kan ge dig den personliga informationen. I alla tillfällen ges personlig information som efterfrågades inom 30 dagar efter att förfrågan inkommit, såvida vi inte beslutat att inte ge tillgång till den personliga informationen. I det fallae kommer vi att klargöra orsakerna för beslutet.

7.3 Komersiell känslig information

När vi ger dig tillgång till den personliga informationen kommer det avslöja evaluerande information producerat av oss i relation med en komersiell känslig beslutsprocedur, vi kommer ge dig en förklaring för det komersiella känsliga beslutet istället för tillgång till informationen direkt.

7.4 Användning av mellanhänder

När vi på grund av varje anledning beskrivet i 7.1 ovanför, där vi inte behöver ge dig tillgång till informationen kommer vi, om det är rimligt att göra det överväga om användandet av mellanhänder skulle tillåtas tillräcklig tillgång för att möta våra respektive behov.

7.5 Kostnader

Vi reserverar oss rätten att debitera dig för att ge dig tillgång till din personliga information. Avgifterna och beloppen kommer inte att vara jättestora, och bestäms av oss från tid till tid, och vi meddelar dig om kostnaderna innan vi ger dig tillgång till informationen. Vi kan kräva att dessa kostnader blir betalade innan vi ger dig tillgång till informationen.

7.6 Korrigering av information

Om du anser att informationen vi har om dig inte är korrekt, komplett eller uppdaterad, kommer vi att korrigera informationen så att den är korrekt, komplett och uppdaterad. Om du inte är nöjd med att informationen inte är korrekt, komplett eller uppdaterad, kommer vi efter din förfrågan sätta upp utsagn med din personliga information som bekräftar ditt påstående om att informationen inte är korrekt, komplett eller uppdaterad.

7.7 Avslag om att korrigera

Om vi av någon anledning avslår eller nekar tillgång till din information, eller nekar att korrigera din personliga information kommer vi att ge dig orsaker för varför du nekades eller fick avslag.

8. IGENKÄNNARE

8.1 Användning av igenkännare

Vi skall inte använda eller offentliggöra en igenkännare tilldelad dig såvida:

(a) det är nödvändigt för oss för att uppfylla våra förpliktelser till the Commonwealth;

(b) en av anledningarna beskrivet i paragraf 3.2(d) till 3.2(g) ovanför gäller till användandet eller offentliggörandet av igenkännaren; eller

(c) det är annars lagligt för oss att göra det..

8.2 Identifiera dig

Vi ska inte ta igenkännaren som ett sätt att identifiera dig, bortsett från till den grad att vi är autoriserade att göra så av lagen.

9. ANONYMITET

Såvida det inte är en praktisk eller juridisk grund till att kröva din identitet, kommer vi att tillåta dig att handla anonymt med oss till den praktiskt för oss att göra det.

10. UTLÄNDSKA DATATRANSPORTER

Vi kommer inte att överföra information till någon eller till en annan organisation i ett utländskt land såvida inte:

(a) vi har rimlig anledning att tro att mottagaren är utsatt för en lag, bindande avtal eller ett kontrakt som effektivt uppehåller principerna för rättfärdig handling av informationen som är väsentligt liknande National Privacy Principles (Australiensisk lag); eller

(b) du samtycker till överföringen;

(c) överföringen är nödvändig för att utföra en kontakt mellan dig och oss eller implementeringen av för-kontakt förbehåll tagen i respons till din efterfrågan; eller

(d) överföringen är nödvändig för beslut eller utförandet av ett kontrakt inkluderat i intressena mellan oss och en tredje part; eller

(e) alla följande gäller:

(i) oöverföringen är till din fördel;

(ii) det är opraktiskt att kräva ditt samtycke till den öveföringen;

(iii) om det var praktiskt att kräva ditt samtycke, att du enligt all sannolikhet skulle ge det; eller

(f) vi har tagit i användning rimliga steg för att säkra att informationen som vi använder och överför inte kommer att sparas, använd, eller offentligjord av mottagaren i samtycke med the National Privacy Principles.

11. KLAGOHANTERINGSPROCESS

11.1 Klagomål

Om du tror att vi har använt eller offentligjort din personliga information på ett sätt som motsäger denna policyn eller bryter motr the Act, så bör du fylla i klagoformen som finns tillgänglig på våran websida, och e-maila den ifyllda formen till våran kontakt som finns specificerat i Förteckningen.

11.2 Vårat svar

Inom 30 dagar efter att vi mottagit din klagoform, kommer vi att meddela dig skriftligt om vad för lösning vi föreslår i förbindelse med din klagan, och vi kommer att ge dig detaljer om vad för slags vidare handlingar du kan ta om du inte är nöjd med vårat svar.

12. KÄNSLIG INFORMATION

12.1 Insamling av Känslig Information


Vi samlar inte in känslig information såvida inte:

(a) du har samtyckt;

(b) insamlingen krävs i förhållande till lag;

(c) insamlingen är nödvändig för att förhindra eller minska seriösa eller förestående hot till livet eller hälsan för varje individ där du:

(i) är fysiskt eller juridiskt i oskick till att ge ditt samtycke till insamlingen; eller

(ii) fysiskt inte kan kommunisera eller samtycka till insamlingen; eller

(d) insamlingen är nödvändig för etableringen, utförandet eller försvar av laglig handling.

13. DEFINITIONER

"Act" betyder the Privacy Act 1988 (Cth);

"Hälsa Information" betyder:

(a) Information eller åsikt om:

(i) hälsan eller skadan av en individ;

(ii) en individs utlysta önskan om framtida provisioner av Hälsatjänster till han eller henne;

(iii) en Hälsatjänst som getts eller ska ges till en individ;
som ocks¨är personlig information; eller

(b) annan personlig information insamlad för att ge en hälsotjänst; eller

(c) annan personlig information om en individ insamlad i samband med donation eller siktande donation av individens kroppsdelar, organ eller kroppsinehåll.

"Hälsatjänster" betyder:

(a) hälsatjänsterna beskrivet i Förteckningen, som vi erbjuder, eller krävd av individen eller personen som utför den till att:

(i) Tillgå, registrera, hålla kavr eller förbättra individens hälsa;

(ii) Diagnosera individens sjukdom eller skada;

(iii) Behandla individens sjukdom eller skada eller misstänkta sjukdom eller skada; eller

(b) utdelningen eller recepten av läkemedel eller medicinsk förberedelse av en apotekare och inkluderar tjänsten som ges av organisationen beskrivet i förteckningen.

"Igenkännare" betyder ett nummer tilldelat av the Commonwealth of Australia eller ett departement eller agentur på vägnar av en individ för en individ för att identifiera just den individen unikt med föremål till the Commonwealth's operationer. Å andra sidan, en individs namn eller Australiensisk Busines Nummer som definierat i A New Tax System (Australian Business Number) Act 1999 (Cth) är inte en igenkännare;

"Information" betyder personlig information som samlats in om en individ och inkluderar känslig information;

"National Privacy Principles" betyder National Privacy Principles specificerat i the Act;

"Personlig Information" betyder information eller åsikt om det är sant eller inte och om det är registrerat i en materiell form eller inte om en individs identitet är genomlysande eller med normal kunskap kan bli konstaterad från informationen eller åsikten;

"Syfte" betyder de överordnade och underordnade syftena beskrivna i förteckningen;

"Mottagarna" betyder mottagarna som beskrivet i förteckningen;

"Säkerhet" betyder säkerheten använd för att beskydda informationen från otillåten tillgång och offentliggöring och ska inkludera säkerhetsförhållningsreglerna beskrivna i förteckningen och Säker kommer att ha samma betydelse;

"Känslig information" betyder information eller åsikt om varje individs ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, medlemskap i en politisk organisation, religös tro eller tillslutning, filosofiska åsikter, medlemskap i en professionell eller handelstillslutning, sexuell preferens eller praxis, kriminellt register eller hälsoinformation som en individ;

"Källa" betyder källan av informationen som, där det är praktiskt och rimligt att göra, ska vara från personen som informationen är insamlad om eller annars från parterna beskrivna i förteckningen;

"du" betyder individen som vi samlar in information om.

FÖRTECKNING

 1. Företaginformation

  Namn
  : Russia-Woman Pty Ltd (ACN 104 844 564), som inkluderar besläktade korporativa företag (related bodies corporate) eller affärspartners (associates) (sedan de terminologierna är definierade i the Corporations Act 2001 (Cth)) av Russia-Woman Pty Ltd.
  Adress: PO Box 9304, Gold Coast MC Qld 9726
  Telefonnummer: 61 7 5571 1181
  Faxnummer: 61 7 3103 4000
  E-mail adress: [email protected]
  Kontakt: Andrew Bolton

 2. Syfte

  Överordnade: Det överordnade syftet med att samla in personlig information är för att tillåta oss att gå vidare med din ansökan om medlemskap och att tillåta oss att kunna erbjuda dig tjänster (inkluderat att personifiera utseendet på din profil, och med respekt till personlig information annat än hela ditt namn, e-mail adress, bostadadress och telefonnummer, tillåta dig att dra full nytta av alla fördelar med medlemskapet och tillåta att andra medlemmar kan se din profil).

  Underordnadet: De underordnade syftena med att samla in personlig information är för att våra interna undersökningar samt statistik (inkluderat marknadsegementering och kunna värdeanalysera) samt att tillåta oss att vidaresända annan information eller material som vi tror att du kan ha intresse av till dig, och tillåta betalningsprocessen och genomföra betalningen av abbonnemangets avgifter.

 3. Mottagare:

  Företagets administrationsanställda, IT anställda samt kundbehandlingsanställda, samt betalningsprocessorn (med avsikten att genomföra betalningen av abonnemangets avgifter).

 4. Säkerhet:

  Personliga informationen är lagrad i säkra databasservrar som finns placerade i ett sökert datacenter. Datacentret har säkerhetsrutiner för att förhindra att otillåten tillgång till personlig information.

 5. Källa:

  All personlig information som samlas in från dig kommer att samlas in direkt ifrån dig.

 6. Hälsatjänster:

  Företaget ger inte eller är inte engagerade i någon hälsotjänst.
 
Russia-Woman, Russia-Womans logga och Russia-Woman är varumärken som tillhör Russia-Woman Pty Ltd.
Continue